Česta pitanja

Poslodavac koji od 1. siječnja 2015. zaposli mladog radnika za tog je radnika oslobođen plaćanja doprinosa na plaću do pet godina. Koji su uvjeti za stjecanje olakšice?

Pretpostavka korištenja olakšicom ispunjenje je sljedećih kumulativnih uvjeta: da je na dan prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, tj. na dan početka radnog odnosa, radnik mlađi od trideset godina (može imati najviše 29 godina, 11 mjeseci i 29 dana); da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, bilo na puno ili nepuno radno vrijeme te da radnik nije kod istog poslodavca prije bio zaposlen na neodređeno vrijeme.

Što ako je radnik prije bio zaposlen kod poslodavca na određeno vrijeme, mlađi je od 30 godina i sad želimo iskoristiti olakšicu kod zapošljavanja na neodređeno?

Nije smetnja ako je djelatnik bio zaposlen na određeno vrijeme ni ako je kod tog poslodavca bio na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Mi smo udruga. Možemo li koristiti olakšicu kod zapošljavanja mladih ljudi?

Olakšicom se mogu koristiti svi poslodavci, neovisno o pravnom obliku organiziranja i neovisno o broju radnika koje zapošljavaju, uključujući tijela državne vlasti i jedinice lokalne uprave i samouprave kod kojih se radni odnos zasniva rješenjem o primanju u službu.

Što ako sa djelatnikom raskinemo radni odnos nakon nekog vremena (kraćeg od 5 godina)? Što sa njegovom olakšicom? I također, što ako djelatnica npr. unutar tih mogućih 5 godina koristi npr. rodiljni dopust?

Olakšica traje najdulje pet godina, odnosno kraće ako radniku iz bilo kojeg razloga radni odnos prestane prije proteka tog roka. Ako u tih pet godina radnik bude opravdano spriječen za rad zbog korištenja pravom na rodiljski i roditeljski dopust ili zbog dragovoljnog služenja vojnog roka te ako mu je prije isteka pet godina radni odnos mirovao, ta razdoblja produljuju pravo poslodavca na oslobođenje od doprinosa na plaću. Prestanak radnog odnosa radnika nema nikakve posljedice za poslodavca korisnika olakšice. Ako se radnik zaposli kod drugog poslodavca, opet na neodređeno vrijeme i uz uvjet da je u trenutku novog zaposlenja i dalje mlađi od trideset godina, novi poslodavac također ostvaruje pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću, također najdulje pet godina. Kad se radnikov ugovor o radu prenosi na novog poslodavca zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije prethodnog poslodavca, prenosi se i olakšica, pa radnik i kod novog poslodavca zadržava status mladog radnika, tako da i novi poslodavac ima pravo koristiti se oslobođenjem od doprinosa na plaću sve dok se ne navrši ukupno pet godina.

Pitajte nas

Imate pitanja? Pišite nam slobodno! Rado ćemo Vam odgovoriti!

info@cisteknjige.com

Vezane stranice

hina.hr

suvremena.hr

Želite li primati naše promotivne ponude i
edukativne materijale

Kontakt

Dudi Speed d.o.o.

Cvijete Zuzorić 7, 10000 Zagreb

Tel. / fax: 01 6159 068, 01 6119 734

E-mail: info@cisteknjige.com

Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.hr
123movies